Kitos sritys

Pacientų patogumui – lanksti atsiskaitymo už paslaugas sistema

sausio 2d., 2020

Žmonės, rinkdamiesi odontologijos kliniką vertina ten dirbančius specialistus, aplinką, įrangą. Šiandien, prieš priimdami sprendimą įvertina ir klinikos teikiamas atsiskaitymo galimybes. Atsižvelgdami į pacientų lūkesčius, „Denticijoje“ esame įgyvendinę visus pageidaujamus atsiskaitymo būdus.

Teritorinė ligonių kasa arba valstybės kompensacija

Teritorinės ligonių kasos (TLK) disponuoja Valstybinės ligonių kasos (VLK) perduota Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų dalimi, kurią nustatyta tvarka naudoja išlaidas už gydymo paslaugas apmokėti.

Odontologijos klinika „Denticija“ yra sudariusi sutartis su visomis teritorinėmis ligonių kasomis: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių.

Ligonių kasos, PSDF biudžeto lėšomis, apdraustiesiems apmoka už šias klinikoje suteiktas paslaugas:

 • vaikų dantų dengimas silantais, sutartys su visomis TLK (specialisto komentaras pateikiamas apačioje);
 • dantų protezavimo sutartys, su visomis TLK (specialisto komentaras pateikiamas apačioje);

Šios paslaugos yra apmokamos bet kuriai TLK priklausančiam LR piliečiui.

Minėtos paslaugos bus apmokėtos TLK lėšomis, bet kuriam PSD apdrastam žmogui. Dėl silantavimo, pacientui užtenka kreiptis į kliniką planine tvarka. Dėl dantų protezavimo – pirmiausia, su prašymu turi kreiptis į TLK ir atvykti į „Denticiją“ jau gavus atsakymą, patvirtinantį teisę į kompensaciją protezavimui.

Privatūs draudimai

„Denticija“ yra sudariusi sutartis su šiomis draudimo bendrovėmis:

 • „BTA draudimas“,
 • „Ergo Lietuva gyvybės draudimas“,
 • „Compensa Life Vienna Insurance Group“
 • „Gjensidige“.

Turint sveikatos draudimą, vienoje iš paminėtų bendrovių, pacientas mokės dalį, už suteiktas paslaugas, kainos arba nemokės visai. Sąlygos priklauso nuo draudimo poliso. Šią draudimo dengiamą išlaidų dalį, bendrovė apmoka tiesiogiai klinikai.

Privatų sveikatos draudimą turintiems pacientams, atvykus į kliniką reikia pateikti asmens dokumentą ir draudimo knygelę arba kortelę.

Mokėjimo atidėjimas

Tai – klinikos suteikiama galimybė pacientui, mokėjimą už gautas paslaugas atidėti laikotarpiui iki 3 mėnesių. Mokėjimo atidėjimo galimybė taikoma sumai iki 1000 eurų. Pacientas, sumą gali apmokėti dalimis arba vienu kartu iki sutarto laikotarpio pabaigos. Mokėjimą atlikti galima grynaisiais, banko kortele arba bankiniu pavedimu.

Mokėjimo atidėjimo galimybė pacientui suteikiama, jeigu:

 • pacientas yra pilnametis arba pateikia tėvų (globėjų) sutikimą,
 • gydosi klinikoje ne pirmą kartą,
 • neturi įsiskolinimų klinikai,
 • yra dirbantis ir gyvenantis Lietuvoje.

Pacientas, pageidaujantis mokėjimo atidėjimo, išrašo klinikai neprotestuotiną vekselį ir sutinka apmokėti jo administravimui taikomą 5 eurų mokestį.

Kilus klausimams dėl mokėjimo atidėjimo susisiekite su mumis telefonu +370 5279125 arba klinikoje V. Grybo g. 32, Vilnius.

Mokėjimas lizingu

Šis atsiskaitymo būdas galimas nuo 50 iki 15 tūkst eurų.

Pacientas gali pasirinkti:

 • pirminės įmokos atidėjimo laikotarpį iki 3 mėnesių,
 • įmokų mokėjimo dieną.

Norint pasinaudoti lizingo paslauga, pacientas turi atvykti į kliniką, turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Statutinis valstybės tarnautojas – asmens dokumentą, pažymą iš darbovietės apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį arba banko sąskaitos išrašą (ne senesnį nei 2 savaičių, už paskutinius 4 kalendorinius mėnesius) ir statutinio valstybės tarnautojo pažymėjimą.

Pageidaujant mokėjimo lizingo, kreipkitės į klientų aptarnavimo specialistą (registratūros darbuotoją). Lizingo sutartį sudarantis klinikos darbuotojas dirba darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos. Norėdami sužinoti daugiau, ar susitarti dėl susitikimo iš anksto – kreipkitės telefonu +370 5279125.

Kaip įprasta, lizingo paslaugomis gali pasinaudoti visi gaunantys atlyginimą pagal darbo sutartį ar gaunantys „Sodros“ skiriamas nuolatines išmokas, valstybės tarnautojai ir ūkininkai.

TLK specialisto komentarai

Vaikų dantų dengimas silantais

Silantai – dantų ėduonies profilaktikai skirta medžiaga, kuri giliai įsiskverbia į sveikų krūminių dantų vageles ir duobeles, hermetizuoja jas ir neleidžia ten patekti bakterijoms bei angliavandeniams, kauptis apnašoms bei maisto likučiams. Taip vaikų dantukai yra apsaugojami nuo ėduonies.

PSDF biudžeto lėšomis apmokamas dantų silantavimo paslaugas gali gauti vaikai nuo 6 iki 14 metų. Silantais dengiami tik sveiki nuolatiniai krūminiai dantys.

Silantavimas – tai visiškai neskausminga procedūra. Dantų paviršius nuvalomas, apdorojamas specialia pasta ir padengiamas silantu, kuris sukietinamas panaudojant specialią šviesą. Padengus dantis silantais pirmą kartą, po 3 mėnesių reikia apsilankyti pas gydytoją odontologą, kad šis įvertintų būklę, o vėliau – pasitikrinti kiekvieno profilaktinio tikrinimosi metu. Jei silantas iškrenta, krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis procedūra kartojama.

Dantų protezavimas

Vadovaujantis teisės aktais teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

 1. asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
 2. vaikai;
 3. nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys;
 4. asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.

Pirmiausia, asmuo, norėdamas gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF, turi kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), prie kurios yra prisirašęs, gydytoją odontologą dėl dantų protezavimo reikiamumo nustatymo ir pateikti prašymą įrašyti į asmenų, kurie laukia dantų protezavimo, sąrašą. PAASPĮ prašymą užregistruos ir pateiks teritorinei ligonių kasai duomenis, o TLK pagal prašymo užpildymo datą įtrauks asmenį į gyventojų, laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų, sąrašą ir išsiųs paštu pranešimą apie asmens įtraukimą į Asmenų, laukiančiųjų dantų protezavimo, sąrašą. Asmenims, neįtrauktiems į gyventojų, laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų, sąrašą, dantų protezavimo paslaugos nekompensuojamos.

Taip pat primename, kad asmuo, įtrauktas į sąrašą gauti dantų protezavimo paslaugas, turi teisę pasirinkti ar gavęs TLK pranešimą apie įrašymą į sąrašus, nelaukti, kol bus pakviestas protezuoti dantų, ir pats sumokėti už jam suteiktas dantų protezavimo paslaugas, ar laukti kol ateis eilė ir tada bus pakviestas gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto. Abiem atvejais dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidos kompensuojamos tik atėjus eilei, t. y., kai įsakymo nustatyta tvarka asmuo įgyja teisę į kompensaciją.

Jei gavęs TLK pranešimą apie įtraukimą į laukiančių dantų protezavimo sąrašą, asmuo nuspręs nelaukti, kol ateis eilė ir bus pakviestas protezuoti dantis, o už suteiktas dantų protezavimo paslaugas susimokėti pats, tai norėdamas, kad šių paslaugų išlaidos būtų kompensuotos, asmuo turės pateikti teritorinei ligonių kasai:

 • prašymą kompensuoti šias išlaidas, kuriame turi būti nurodyta asmeninė sąskaita banke, į kurią bus pervedamos lėšos;
 • dantų protezavimo išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (ASPĮ, kurioje buvo suteiktos dantų protezavimo paslaugos, išrašytą sąskaitą faktūrą, originalų kasos aparato kvitą ir (ar) grynųjų pinigų priėmimo kvitą, ir (ar) originalų banko išduotą dokumentą, patvirtinantį mokėjimo įvykdymą, ir (ar) banko sąskaitos išrašo kopiją, patvirtintą banko darbuotojo spaudu);Tik atėjus eilei, TLK išsiunčia pranešimą apie dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimą ir perveda kompensaciją į asmens nurodytą asmeninę sąskaitą banke.

Jei asmuo pasirinks laukti kol ateis eilė ir bus pakviestas suteikti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, tai, gavęs pažymą apie įgytą teisę į kompensuojamąjį dantų protezavimą, turės kreiptis į vieną iš sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių sutartį su teritorine ligonių kasa dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo.

Skaityti daugiau
Suskleisti