Privatumo politika

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

  Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „DENTICIJA“ ir UAB „Danvitė plius” (toliau – visi kartu yra Bendras valdytojas, o kiekvienas atskirai – Duomenų valdytojas), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: (i) perkant prekes ar paslaugas iš Duomenų valdytojo; (ii) Duomenų valdytojui vykdant tiesioginę rinkodarą; (iii) Jums dalyvaujant Duomenų valdytojo atrankose; (iv) siekiant darbuotojų, klientų saugumo ir turto apsaugos užtikrinimo (vaizdo stebėjimas); (v) siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Duomenų valdytojo ir kontrahentų – juridinių asmenų; (v) Jums lankantis interneto svetainėje https://denticija.lt/ (toliau – Interneto svetainė); (vi) Jums atliekant aktyvius veiksmus Duomenų valdytojo socialinės žiniasklaidos paskyrose. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Duomenų valdytojas vadinami – Duomenų subjektais.

 2. Bendri duomenų valdytojai

  Duomenų valdytojas gali tvarkyti duomenis kaip atskiras duomenų valdytojas, tačiau asmens duomenis gali tvarkyti ir kartu su kitais Duomenų valdytojais (t. y. bendrais duomenų valdytojais, kaip ši sąvoka suprantama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) 26 straipsnyje). Tarp Bendrų valdytojų sudaromas susitarimas, kuriuo Bendri valdytojai skaidriu būdu nustato savo atitinkamą atsakomybę už pagal Reglamentą nustatytų prievolių vykdymą, apibrėžiamos atitinkamos faktinės Bendrų valdytojų funkcijos bei santykiai duomenų subjektų atžvilgiu. Raštišku duomenų subjekto prašymu duomenų subjektui sudaroma galimybė susipažinti su esminėmis šio susitarimo nuostatomis. Duomenų subjektas gali naudotis savo teisėmis, nustatytomis Reglamente kiekvieno iš duomenų valdytojų atžvilgiu.

 3. Duomenų valdytojas

  1. Duomenų valdytojais yra:
   (i) UAB „Denticija“, juridinio asmens kodas 110503937, buveinė adresu Vilnius, Smėlio g. 20, LT-10323, duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Asmens, atsakingo už duomenų apsaugą Duomenų valdytojo el. pašto adresas: arunas@sveikatosteise.lt.
   (ii) UAB „Danvitė plius“, juridinio asmens kodas 141044898, buveinė adresu Klaipėda, J. Janonio g. 13, LT-92238, duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Asmens, atsakingo už duomenų apsaugą Duomenų valdytojo el. pašto adresas: arunas@sveikatosteise.lt.
  2. Duomenų valdytojas vienas ar drauge su kitais nustato Duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Ši sąvoka apima bet kurią vieną ar visas aukščiau šiame punkte nurodytas bendroves.
 4. Kas yra asmens duomenys?

  Asmens duomenys yra bet kokia Duomenų valdytojo ar Bendro valdytojo apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Duomenų valdytojas ar Bendras valdytojas renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Duomenų valdytoju nurodytų tikslų.

 5. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi Bendro valdytojo Jums teikiant paslaugas

  Duomenų tvarkymo tikslasTvarkomi asmens duomenysDuomenų tvarkymo pagrindasDuomenų tvarkymo terminas
  Registracija Interneto svetainėjeVardas, pavardė, telefono numeris, el. paštasVykdyti sutartį5 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos
  Paslaugų pirkimas e-prekyboje Interneto svetainėjeVardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, sveikatos duomenys, banko sąskaita ir rekvizitaiVykdyti sutartį5 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos

 6. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi Duomenų valdytojo Jums teikiant paslaugas

  Duomenų tvarkymo tikslasTvarkomi asmens duomenysDuomenų tvarkymo pagrindasDuomenų tvarkymo terminas
  Sveikatos priežiūros (odontologijos) paslaugų teikimasVardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, atvaizdas, adresas, telefonas, el. paštas, duomenys apie sveikatą, banko sąskaita ir rekvizitai, atstovo asmens duomenys: vardas, pavardė, ryšys su Duomenų subjektu (jei taikoma)Vykdyti sutartį ir vykdant taikomas teisines prievoles15 metų nuo tada, kai pacientas nustojo lankytis įstaigoje (remiantis LR SAM 1999-11-29 įsakymu Nr. 515).
  Mokumo vertinimas ir įsiskolinimo valdymasVardas, pavardė, asmens kodas, kredito istorija, adresas, telefonasTeisėtas interesas1 metai nuo įsiskolinimo sumokėjimo dienos
  Priminimas apie sutartus numatomus vizitusVardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, slaptažodisVykdyti sutartįTol, kol Duomenų subjektas yra klientu.

  Aukščiau įvardinti duomenys yra būtini, jų nepateikus, Duomenų valdytojas negalės tinkamai vykdyti sutarties.
 7. Tiesioginė rinkodara

  Asmenims, sulaukusiems 14 metų, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Duomenų valdytojo siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, telefonu, SMS žinutėmis) siųsime pasiūlymus dėl Duomenų valdytojo prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės, pranešime apie Duomenų valdytojo naujienas.

  Tiesioginės rinkodaros tikslu Duomenų valdytojas tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, darbovietė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų), gimimo data, miestas, lytis. Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo sutikimo davimo.

  Jūs turite teisę paprieštarauti arba bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis Privatumo politikos el. paštu denticija@denticija.lt.

 8. Dalyvavimas atrankose

  Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją (darbovietė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, adresas, išsilavinimas, pavardė, telefono numeris, vardas, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis, užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai, gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas) ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Duomenų valdytojui atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

  Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 6 mėn. nuo CV gavimo.

 9. Darbuotojų, klientų saugumo ir turto apsaugos užtikrinimas (vaizdo stebėjimas)

  Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Duomenų valdytojo darbuotojų, klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų saugumo, taip pat turto apsaugos užtikrinimo (vaizdo stebėjimo) tikslais tvarko savo darbuotojų ir klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis siekdamas užtikrinti jų bei turto saugumą. Duomenų subjekto vaizdo duomenys užfiksuojami Duomenų valdytojo vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės Duomenų valdytojo patalpose.

 10. Tinkamo paslaugų teikimo klientams užtikrinimas (pokalbių įrašymas)

  Siekiant užtikrinti tinkamą Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų kokybę, taip pat aptarnavimo bei paslaugų kokybės vertinimo tikslais, pokalbiai gali būti įrašomi, apie tai iš anksto informuojant Duomenų subjektą ir gavus jo sutikimą. Be paties pokalbio garso įrašo, taip pat tvarkomi šie telefoninio pakalbio įrašų metaduomenys: skambinančio asmens telefono ryšio numeris, pokalbio data, trukmė bei pradžios ir pabaigos laikas.

 11. Duomenų valdytojo sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas

  Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Duomenų valdytojo sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, vykdymą, Duomenų valdytojas tvarko šių asmenų darbuotojų asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys. Šie duomenys saugomi sutarties su kontrahentu galiojimo laikotarpiu ir 4 (ketverius) metus jai pasibaigus.

 12. Susisiekite su mumis

  Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Duomenų valdytoju: telefonu, el. paštu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą.
  Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

  Susirašinėjimas saugomas 3 (tris) metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

  Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

  Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

 13. Slapukai

  Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

  Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

  Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA:

  (a) Absoliučiai būtini slapukai.
  Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba el. sąskaitų paslaugomis.

  (b) Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.
  Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

  (c) Funkciniai slapukai.
  Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

  (d) Komerciniai slapukai.
  Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

 14. Socialinės žiniasklaidos priemonės

  Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

  Šiuo metu turime šias paskyras:
  – tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;
  – tinkle „Instagram“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/519522125107875;
  – tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

  Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 15. Duomenų atskleidimas

  Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

  Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

  • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
  • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).

  Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai. Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

  Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

 16. Jūsų asmens duomenų saugumas

  Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 17. Jūsų teisės

  Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

  Duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Duomenų valdytojas atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

  1. Teisė atšaukti sutikimąJei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.
  2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimisSiekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.
  3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijosTikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.
  4. Papildomos teisėsToliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.(a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
   (b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais.
   (c) Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

   • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
   • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
   • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
   • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

   (d) Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo ar vykdymo pagrindu, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
   (e) Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:

   • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
   • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

 18. Nusiskundimai

  Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

  Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

 19. Atsakomybė

  Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 20. Privatumo politikos pakeitimai

  Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

  Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

  Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2024-03-06.

  Slapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslas/paskirtisSukūrimo momentasGaliojimo laikasSlapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis, komercinis)Naudojami duomenys
  approved_cookies365 dienosbūtinas
  wp-wpml_current_language24 valandosbūtinas
  _GRECAPTCHA6 mėnesiaibūtinas
  __cf_bm30 minučiųbūtinas
  _grecaptchaPastovusbūtinas
  _ga_*365 dienosanalitinis
  _ga365 dienosanalitinis
  _hjSessionUser_*365 dienosanalitinis
  _hjSession_*30 minučiųanalitinis
  _fbp3 mėnesiaikomercinis
  soundestID24 valandoskomercinis
  omnisendSessionID

  30 minučiųkomercinis

  Trečiosios šalies slapukasSlapuko aprašymasNuoroda į trečiosios šalies privatumo politiką
  www.facebook.comhttps://www.facebook.com/privacy/explanation
  www.google-analytics.comhttps://policies.google.com/privacy?hl=en
  www.google.comhttps://policies.google.com/privacy?hl=en
  px.ads.linkedin.com https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Keisti slapukų nustatymus