Gydymo planas

Mūsų klinikose yra sudaromas privalomasis gydymo planas. Tai – raštu įforminamas ir kartu su pacientu aptariamas planas, kuriame nurodomos gydymo metu numatomos atlikti procedūros, pateikiamas kainininkas ir planuojamų vizitų kiekis. Plane pateikiame kelias galimo gydymo alternatyvas, iš kurių pacientai gali rinktis priimtiniausias. Taip pat, sudarytame plane pateikiamos ir papildomos, gydymui reikalingos, procedūros. Įvestas gydymo planas padeda pacientams orientuotis būsimame gydyme ir planuoti finansinius lūkesčius.